FAHSAI

ห้องนอน12 ห้อง
มีเครื่องปรับอากาศ
ห้องน้ำ4 ห้อง (Shared Bathroom)
มีน้ำอุ่น/ร้อน มีผ้าเช็ดตัว
สิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องนั่งเล่น มี TV มี Stereo
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 24 คน
  • เบ้าแท็งค์ 26 แท็งค์
  • เครื่องอัดอากาศ 2 เครื่อง
  • เรือยาง 1 ลำ
ท่าเรือหลักท่าเรือ Asia Marina
พื้นที่บริการ
ขนาด6 m. x 26 m. (2 ชั้น มีดาดฟ้าเรือ)
ความเร็วMaximum 12 knots, Cruising 8 knots
เครื่องยนต์Hino 380 hp V8 Turbo
ปริมาณน้ำจืด14,000 l.
ความจุเชื้อเพลิง10,000 l.
อุปกรณ์ฉุกเฉินเสื้อชูชีพ, อุปกรณ์ปฐมพยาบาล, ชุดออกซิเจนฉุกเฉิน
ข้อมูลทริป