ทริปดำน้ำ Dumaguete - Oslob - Apo Island

รายละเอียด

วันที่
: - (4 วัน 10 ไดฟ์)
รีสอร์ท
: Mahi Mahi Dive Resort
ราคา

785 USD

การชำระเงิน
  • มัดจำ 10,000 บาท ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดืนทาง 45 วัน
ราคานี้รวม
  • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
  • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
  • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
  • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
  • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
หมายเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
Day tour - Twin waterfalls / hot springs / Dumaguete city
ค่าธรรมเนียมดำน้ำที่ Apo Island, Zamboanguita, Dauin (ประมาณ 17 USD)

แผนการเดินทาง

BKK-MNL
20.00 น. เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไปยัง มะนิลา
ถึงรีสอร์ท ดำน้ำ 1 ไดฟ์
ถึงรีสอร์ทประมาณ 11 โมง ทางมื้อกลางวัน และดำน้ำ check dive 1 ไดฟ์
ดำน้ำที่ Apo 3 ไดฟ์
ดำน้ำที่เกาะ Apo 3 ไดฟ์ และ 1 Night dive ใกล้ๆรีสอร์ท
ดำน้ำกับ ฉลามวาฬ ที่ Oslob
ดำน้ำที่ Oslob 1 ไดฟ์ และ เกาะ Sumilon 2 ไดฟ์
ดำน้ำ 2 ไดฟ์
ดำน้ำดูเหล่าตัวเล็กมากมาย ตามพื้นทราย บริเวณ Dumaguete จากนั้น ล้างและตากอุปกรณ์
ช่วงบ่ายสามารถไปเที่ยวน้ำตก แลบ่อน้ำร้อนได้ (ค่าทัวร์คนละ 25 USD)
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
10.55 - 16.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ