ทริปดำน้ำ Sipadan - Kapalai (Jun '24)

รายละเอียด

วันที่
: 31-05 มิ.ย. 2567 (4 วัน 8 ไดฟ์)
รีสอร์ท
: Kapalai Dive Resort
ราคา

43,000 บาท

การชำระเงิน
  • มัดจำ 10,000 บาท ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดืนทาง 45 วัน
ราคานี้รวม
  • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
  • ที่พัก 1 คืนที่ Tawau (ประมาณ 800-1,200 บาท/คน)
  • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
  • ค่าธรรมเนียมดำน้ำที่เกาะสิปาดัน 1 วัน
ราคานี้ไม่รวม
  • ตั๋วเครื่องบิน ตลอดการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • ที่พัก 1 คืนที่ Kuala Lumper (ประมาณ 1,100-1,800 บาท/คน)
  • อาหารระหว่างเดินทาง
จุดดำน้ำ: สิปาดัน-มาบูล-คาปาลัย (Sipadan - Mabul - Kapalai)

Sipadan, Mabul, Kapalai, Saimil

หมายเหตุ

Flight recommend
     MH781     09AUG   BKK-KUL    1940-2250
     MH2660   10AUG   KUL-TWU   0715-1010

     MH2661   14AUG   TWU-KUL   1105-1345
     MH782     14AUG   KUL-BKK    1505-1620

หากเดินทางด้วย Air Asia แนะนำให้เดินทางถึง TWU ในวันแรก และเข้าพักที่โรงแรมในเมือง

แผนการเดินทาง

31 พ.ค. Bangkok - Kuala Lumper
ออกจากกรุงเทพฯ ประมาณ 19.40 น. ไปยังกัวลาลัมเปอร์ พักที่ Sama Sama Express KLIA
01 มิ.ย. Kuala Lumper - Kapalai (1 dive)
เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ตาเวา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Kapalai Dive Resort ทานมื้อกลางวัน และ ดำน้ำ 1 ไดฟ์
02 มิ.ย. 3 Boat dives.
ดำน้ำ 3 Boat dives + House reef buddy dive.
03 มิ.ย. 3 Boat dives.
ดำน้ำ 3 Boat dives ที่สิปาดัน + House reef buddy dive.
04 มิ.ย. 1 Boat dives
ดำน้ำ 1 ไดฟ์ กลับที่พัก เก็บสัมภาระ ทานมื้อกลางวัน และออกจากที่พักมายังตาเวา พักค้างคืนที่ Room Hotel (ที่พักอยู่ใกล้ร้านอาหารทะเล Kamling Seafood)
05 มิ.ย. Back to Bangkok
ออกจากที่พักช่วงเช้า ไปสนามบินตาเวา และเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 16.30 น.