ทริปดำน้ำ เกาะเต่า (Jun' 23) Aquarian

รายละเอียด

วันที่
: 29-03 ก.ค. 2566 (3 วัน 11 ไดฟ์)
เรือ
: Aquarian
ราคา

Call
Call

การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ราคานี้รวม
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
จุดดำน้ำ:

เรือหลวงปราบ, หินหลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่, หินแพ, กองหินสามเหลี่ยม, กองหินชุมพร กองหินตุ้งกู กงทรายแดง หินขาว หินใบ Twin อ่าวลึก Japanese Garden

แผนการเดินทาง

29 มิ.ย. เดินทางไป จ.ชุมพร
พบกันที่ท่าเรือ แล้วออกเดินทางไปเกาะเต่า
30 มิ.ย. ดำน้ำ 4 ไดฟ์ บริเวณเกาะเต่า
ตื่นเช้าที่เกาะเต่า ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ บริเวณเกาะเต่า (เช่น หินตุ้งกู, กงทรายแดง, หินวง,  อ่าวลึก)
01 ก.ค. ดำน้ำ 4 ไดฟ์ บริเวณเกาะเต่า
ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ บริเวณเกาะเต่า (เช่น หินใบ, กองหินชุมพร, หินขาว) แล้วแวะขึ้นไปเดินเล่นบนเกาะเต่า (หากมีเวลาเพียงพอ)
02 ก.ค. ดำน้ำ 3 ไดฟ์ บริเวณชุมพร และเดินทางกลับท่าเรือ
ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ บริเวณชุมพร (เช่น หินแพ, เกาะง่ามน้อย, เกาะง่ามใหญ่, หินหลักง่าม, เรือหลวงปราบ, กองหินสามเหลี่ยม) ทานมื้อเย็นบนเรือ แล้วเดินทางกลับท่าเรือ จากนั้นนักดำน้ำสามารถเดินทางกลับกทม.ด้วยรถยนต์ส่วนตัว