ทริปดำน้ำ เกาะเต่า Jun' 23

รายละเอียด

วันที่
: 29-03 ก.ค. 2566 (3 วัน 11 ไดฟ์)
เรือ
: Aquarian
ราคา

Call
Call

การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ราคานี้รวม
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
จุดดำน้ำ: เกาะเต่า

เรือหลวงปราบ, หินหลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่, หินแพ, กองหินสามเหลี่ยม, กองหินชุมพร กองหินตุ้งกู กงทรายแดง หินขาว หินใบ Twin อ่าวลึก Japanese Garden

แผนการเดินทาง

29 มิ.ย. เดินทางไป จ.ชุมพร
เดินทางโดยรถตู้ รถบัสปรับอากาศ หรือเครื่องบิน มีบริการรถตู้รับส่งจากสนามบินถึงท่าเรือ ออกเดินทางไปเกาะเต่า
30 มิ.ย. ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่เกาะเต่า ดำน้ำ 3 ไดฟ์ หินขาว กองหินชุมพร หินวง และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ ที่อ่าวลึก
01 ก.ค. ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ็ ที่หินใบ กองหินตุ้งกู และกองหินชุมพร แวะเดินเล่นบนเกาะเต่า และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ ที่หินขาว
02 ก.ค. ดำน้ำ 3 ไดฟ์ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่หินแพ เกาะง่ามน้อย หินหลักง่าม และเดินทางกลับเข้าฝั่ง ทานมื้อเย็นบนเรือ กลับถึงกทม. ประมาณ 24.00 น.