ทริปดำน้ำ เกาะเต่า (Montalay Resort)

รายละเอียด

วันที่
: 03-07 ก.ย. 2564 (4 วัน 8 ไดฟ์)
(ไม่มีข้อมูลเรือ/รีสอร์ท)
ราคา

Package A (4 boat dives, 4 shore dives)9,200 บาท
Package B (6 boat dives, 3 shore dives)10,700 บาท

การชำระเงิน
  • ชำระเต็ม ณ วันจอง
ราคานี้รวม
  • รถ เรือ รับส่งจากที่พักถึงท่าเรือ
  • Local Dive Leader
  • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
จุดดำน้ำ: เกาะเต่า

กองหินชุมพร กองหินตุ้งกู กงทรายแดง หินขาว หินใบ Twin อ่าวลึก Japanese Garden

แผนการเดินทาง

03 ก.ย. ออกเดินทางประมาณ 16.00 น.
เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัส ปรับอากาศ
04 ก.ย. 7:00 น. ขึ้นเรือไปเกาะเต่า
9:45 น. เช็คอินรีสอร์ต พักผ่อน
12:00 น. อาหารกลางวัน (1)
13:00 น. 2 shore dives
18:00 น. อาหารเย็น (2)
05 ก.ย. 7:00 น. อาหารเช้า (3)
7:45 น. 2 boat dives (กองหินชุมพร, หินขาว)
12:00 น. อาหารกลางวัน (4)
13:00 น. Package A (1 shore dive + 1 night dive  (optional +1,000 บาท)     
             Package B (2 boat dive + 1 night dive  (optional +1,000 บาท)
06 ก.ย. 7:00 น. อาหารเช้า (5)
7:45 น. 2 boat dives (หินใบ)
12:00 น. อาหารกลางวันบนเรือ (6)
15:00 น. 1 shore dive 
17:50 เที่ยวจุดชมวิว
07 ก.ย. 7:00 น. อาหารเช้า (7)
10:00 น. ขึ้นเรือลมพระยากลับชุมพร
12:00 น. ถึงชุมพร เดินทางกลับกทม.